BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ACRIVA 9

Bernafon

Bernafon Acriva 9 jest kompletną rodziną niezwykle zaawansowanych technologicznie aparatów słuchowych, stosowanych do korekcji niedosłuchów w zakresie od małych do bardzo dużych.

Acriva oferuje bardzo dyskretny model IIC, modele CIC i CICP z przełącznikiem funkcyjnym oraz Audio Efficiency™ 2.0 z dwiema nowymi funkcjami: Frequency Composition™ oraz Adaptacyjną Redukcją Hałasu Plus. Wszystkie modele aparatów z funkcją koordynacji dwuusznej zapewniają również bezprzewodową łączność z zewnętrznymi urządzeniami audio.

 

Zrozumiałość mowy
· ChannelFree™
· True Directionality™
· Adaptacyjna Kierunkowość
· Frequency Composition™


Komfort
· Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus
· Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus
· Redukcja Hałasów Transjentowych
· Koordynacja Dwuuszna


Funkcjonalność
· Program muzyczny Muzyka na Żywo
· Program Kino
· Łączność bezprzewodowa
· Dopasowanie zorientowane na cechy języka
· REMfit™

 

Możliwości produktu
Właściwości techniczne
· Cyfrowe przetwarzanie sygnału do 10 kHz
· Program Wielo-środowiskowy
· Optymalizator Środowiskowy
· Funkcja AutoTelephone
· Adaptacyjna Kierunkowość w zakresie wysokich
częstotliwości
· Obudowa hydrofobiczna dla BTE
· Ochrona przez kurzem i wilgocią dla BTE (IP57)
Personalizacja
· Data logging
· VC learning oraz Inteligentne VC
· Wybór 13 opcji programów słuchowych
· Do 4 miejsc pamięci na programy słuchowe
· Kompatybilność DAI/FM