BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

CHRONOS 9

Bernafon

Skupiając się na maksymalizacji komfortu użytkownika i rozumieniu mowy, Bernafon stworzył doskonałe rozwiązanie, tzw. Audio Efficiency ™,
które zastosowano we wszystkich aparatach Chronos. Aparaty te to dziesięć wariantów stylistycznych, niesamowita elastyczność dopasowania, łączność bezprzewodowa i wiele nowoczesnych funkcji.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
• Audio Efficiency™
– Technologia Bernafon ChannelFree™
– Adaptacyjna Eliminacja Sprzężeń
– Redukcja Hałasu Transjentowego
– Adaptacyjna Redukcja Hałasu (4 tryby)
– True Directionality™/Adapt. Kier. Wys. Częst.
• Pasmo przenoszenia do 10 kHz
• Live Music i Program Kinowy
• Bezprzewodowa binauralna koordynacja w zakresie:
– Zmiany głośności oraz programów słuchowych
– Klasyfikacji środowiska akustycznego
– Zachowania aparatu nie telefonicznego
• Program Wielośrodowiskowy
• Optym. Środowiskowy dla 4 środowisk akust.
• Auto Telephone (automatyczna detekcja telefonu)

 

IDEALNA PERSONALIZACJA
• Data logging
• Funkcja „VC learning” oraz inteligentne VC
• 13 opcji programów słuchowych
• Pamięć na 4 programy słuchowe
• 10 kolorów BTE oraz 4 ITE
Bezprzewodowość/Bluetooth® i akcesoria (opcjonalnie)
• Adapter DAI/FM
• Pilot Zdalnego Sterowania RC-P
• SoundGate umożliwiający podłączenie urządzeń
Bluetooth
®, jak np. telefon komórkowy
• Adapter TV umożliwiający bezprzewodową transmisję
dźwięku z telewizora
• Adapter telefoniczny umożliwiający łączność bezprzewodową
z tel. stacjonarnym