BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ACRIVA 7

Bernafon

Bernafon Acriva 7 jest kompletną rodziną  niezwykle zaawansowanych technologicznie aparatów słuchowych, stosowanych do korekcji niedosłuchów w zakresie od małych do bardzo dużych. Technologia Audio  Efficiency™ 2.0 oferuje dwie nowe funkcje: Frequency Composition™ oraz Adaptacyjną Redukcję Hałasu Plus. Acriva oferuje modele CIC i CICP z przełącznikiem programów. Wszystkie modele aparatów z funkcją koordynacji dwuusznej zapewniają również bezprzewodową łączność z zewnętrznymi urządzeniami audio.

 

Zrozumiałość mowy
· ChannelFree™
· Adaptacyjna Kierunkowość
· Frequency Composition™


Komfort
· Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus
· Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus
· Redukcja Hałasów Transjentowych
· Koordynacja Dwuuszna


Funkcjonalność
· Łączność bezprzewodowa
· Dopasowanie zorientowane na cechy języka
· REMfit™