BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Phonak CROS

Phonak

Rozwiązanie dla osób z jednostronną całkowitą utratą słuchu

Phonak CROS to rozwiązanie dla osób, które słyszą tylko jednym uchem, niezależnie od tego czy jest to ucho prawidłowo słyszące czy niedosłyszące.

Jeśli Twoje lepsze ucho słyszy prawidłowo (CROS)
Nadajnik umieszczony za słabszym uchem, lub w nim, wzmacnia sygnał i bezprzewodowo przekazuje go do ucha normalnie słyszącego. Słyszenie w uchu prawidłowosłyszącym pozostaje naturalne i nie jest zniekształcane.

Jeśli w lepszym uchu stwierdzono ubytek słuchu (BiCROS)
Nadajnik umieszczony za słabszym uchem, lub w nim, wzmacnia sygnał i bezprzewodowo przekazuje go do ucha lepiej słyszącego. Jednocześnie aparat słuchowy odbierający sygnał działa jak wzmacniacz poprawiając słyszenie w uchu lepiej słyszącym.

Phonak CROS jest wyjątkowo wszechstronny. Może on współpracować ze wszystkimi bezprzewodowymi aparatami słuchowymi platformy Spice+ i Quest, niezależnie od ich poziomu możliwości.