BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Carista 3

Bernafon

Carista 3 jest kompletną rodziną zaawansowanych aparatów słuchowych, przeznaczonych do korekcji niedosłuchów w zakresie od małego do
głębokiego. Carista 3 oferuje najnowocześniejsze systemy przetwarzania dźwięku oraz możliwości, które były dotychczas niedostępne w tym
segmencie funkcjonalno-cenowym.
Carista 3 zaopatrzono m.in. najnowszy układ redukcji niepożądanych szumów tła – Adaptacyjną Redukcję Hałasu Plus oraz Adaptacyjną Redukcję Sprzężeń Plus. Carista 3
oferuje również – po raz pierwszy w tym segmencie cenowym – łączność bezprzewodową.

 

AUDIO EFFICIENCY™
Zrozumiałość mowy
ChannelFree™
Adaptacyjna Kierunkowość

Komfort
Adaptacyjna Redukcja
Sprzężeń Plus
Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus
Synchronizacja Dwuuszna

Funkcjonalność
Łączność bezprzewodowa
Dopasowanie zorientowane na cechy języka
REMfit™