BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Carista 5

Bernafon

Carista 5 jest kompletną rodziną zaawansowanych aparatów słuchowych, przeznaczonych do korekcji niedosłuchów w zakresie od małego do głębokiego. Carista 5 oferuje najnowocześniejsze systemy przetwarzania dźwięku oraz możliwości, które dotychczas były niedostępne w tym segmencie funkcjonalno-cenowym.
Carista 5 zaopatrzono m.in. najnowszy układ redukcji niepożądanych szumów tła, Adaptacyjną Redukcję Hałasu Plus oraz Redukcję Hałasów Transjentowych. Rozszerzono również możliwości łączności bezprzewodowej w przypadku aparatów wewnątrzusznych (oprócz modelu ITCD funkcje te dostępne są również w ITED oraz ITCPD).

 

Zrozumiałość mowy

ChannelFree™
Adaptacyjna Kierunkowość


Komfort
Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus
Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus
Redukcja Hałasów Transjentowych
Synchronizacja Dwuuszna

Funkcjonalność
Łączność bezprzewodowa
Dopasowanie zorientowane na cechy języka
REMfit™

  • icocarista5.pdf, Szczegółowe informacje na temat aparatu słuchowego Carista 5